Strendur

Strendur

Umhverfismörk fyrir saurmengun yfirborðsvatns vegna holræsaútrása, 
sbr. reglugerð nr. 798/1999 um fráveitur og skólp
 

  1. Fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða saurkólígerla eða saurkokka skal utan þynnigarsvæðs í  a.m.k. 90% tilfella vera undir 1000 pr. 100 ml miðað við 1ágmark 10 sýni.
  2. Þar sem útivistarsvæði eru við fjörur ellegar matvælaiðnaður í grennd skal fjöldi hitaþolinna kólíbaktería eða saurkokka í  a.m.k. 90% tilfella vera undir 100 pr. 100 ml utan þynningarsvæðis miðað við 1ágmark 10 sýni.

Þynningarsvæði er sá hluti viðtaka þar sem þynning mengunar á sér stað og ákvæði starfsleyfis kveða á um að mengun megi vera yfir umhverfismörkum eða gæðamarkmiðum