Lækir og vötn

Nýjustu gerlamælingar í yfirborðsvatni, sjá sérhvert sveitarfélag hér fyrir ofan.

Umhverfismörk fyrir örverumengun í yfirborðsvatni vegna útivistar, sbr. reglugerð nr. 796/1999
Saurmengun: