Vatnsveitu Kópavogs

Mælingar á neysluvatni í Kópavogi á árinu 2018

Örveru-rannsóknir

Eðlis- og efnarannsóknir

Dagsetning

Sýni tekið

Gerlafjöldi við 22¨C í 100 ml, síun

Kólígerlar
 í 100 ml, síun

Grugg
(NTU)

Leiðni
(µS/cm)

pH

Mat; Stenst gæða
kröfur;
 já/nei

22.02.2018 Vatnsbol 16 <1 0,00 - -