Heildarefnagreining

Efnasamsetning neysluvatns            
Eðlis og efna- fræðilegir þættir Mælieining   Garðabær- vatnsból 2002 Garðabær- vatnsból 2003 Garðabær- vatnsból 2005 Garðabær- vatnsból 2006 Garðabær- vatnsból 2007 Leyfilegur hámarksstyrkur
Dags. sýnatöku     15.05.2002 14.05.2003 27.06.2005 14.02.2006 21.08.2007  
Endurtekin sýnataka vegna pah-mælinga     26.09.2002          
Auðkenni sýnis     H5 H3 D-2 Dýjarkrókur Dýjakrókur 3  
Útlit sýnis                
Litur mg/Pt   2,5   5 <5   Engin óeðlileg breyting
Grugg NTU   <0,1 <0,3       Fullnægjandi fyrir neytendur
Harka (ca+mg) °dH   0,5         ótilgetið
Harka (ca+mg) mg/l   8,2         ótilgetið
Sýrustig pH   8,95 8,85       6,5-9,5
Leiðni µS/cm   100 123     142 2500
Klóríð (Cl) mg/l   15 15 14,4 14    
Súlföt (SO4) mg/l   2 3,2 3,1 5,1    
NO3-N mg/l   0,46 0,81 0,5 0,59   11,4 mg/l-N
NO2-N mg/l   <0,001 <0,002 <0,002 <0,002   0,15 mg/-N
Ammoníum (NH4-N) mg/l   <0,005 <0,04 <0,05 <0,025   0,4 mg/l-N
TOC mg/l   0,97 2,2 <1,0 <1,0   Engin óeðlileg breyting
Kalsíum (Ca) mg/l   7,57 7,19 8,2 7,34 8,49  
Járn (Fe) mg/l   0,0027 0,0021 0,0016 <0,0004 0,0053 0,2 mg/l
Kalíum (K) mg/l   <0,4 <0,4 <0.4 <0,4 <0,4  
Magnesíum (Mg) mg/l   0,626 0,62 0,697 0,571 0,732  
Natríum (Na) mg/l   16,8 16,7 18,6 17,3 18 200 mg/l
Brennisteinn (S) mg/l   1,02 1,06 0,993 0,962   ótilgetið
Kísill (Si) mg/l   6,25 6,45 7,26 7,38 4,8  
Ál (Al) µg/l   5,2 5,8 4,51 6,82 6,72 200 µg/l
Arsen (As) µg/l   <0,084 <1,6 <1 <2 <0,05 10 µg/l
Bór (B) µg/l   3,72 <10 <10 <10   1000 µg/l
Baríum (Ba) µg/l   <0,01 0,24 <0.01 <0,01 0,0304  
Kadmíum (Cd) µg/l   <0,002 <0,002 <0.002 <0,002 <0,002 5,0 µg/l
Cobalt (Co) µg/l   0,004 <0,005 <0.005 0,007 <0,005  
Króm (Cr) µg/l   0,753 0,634 0,841 0,857 0,834 50 µg/l
Kopar (Cu) µg/l   0,51 0,17 0,173 0,918 1,62 2,0 mg/l
Kvikasilfur (Hg) µg/l   <0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 1,0 µg/l
Mangan (Mn) µg/l   0,081 <0,03 0,0411 <0,03 0,222 50 µg/l
Molybdenum (Mo) µg/l   0,058 0,101 0,0602 0,0687 0,089  
Nikkel (Ni) µg/l   0,432 0,098 <0.05 0,18 0,479 20 µg/l
Fosfór (P) µg/l   16,5 15,4 15,7 14,9 15,3 5 mg/l
Blý (Pb) µg/l   0,044 <0,01 0,0196 0,0212 0,158 10 µg/l
Antimon (Sb) µg/l   <0,01 <0,01 <0.01 <0,01   5,0 µg/l
Selen (Se) µg/l   0,127 0,106 0,133 0,16   10 µg/l
Strontium (Sr) µg/l   0,92 <2 0,88 <2 <2  
Sink (Zn) µg/l   2,55 0,74 0,622 0,581 5,32  
Fluoríð (F) mg/l   <0,10 <0,1 <0,1 0,31   1,5 mg/l
diklormetan µg/l   <1,0 <1,0 <3,0 <3,0    
1,1-dikloretan µg/l   <0,5 <0,5 <0,10 <0,10    
1,2-dikloretan µg/l   <0,5 <0,5 <1,0 <1,0   3,0 µg/l
trans-1,2-dikloreten µg/l   <0,5 <0,5 <0,10 <0,10    
cis-1,2-dikloreten µg/l   <0,5 <0,5 <0,10 <0,10    
1,2-diklorpropan µg/l   <0,5 <0,5 <1,0 <1,0    
tetraklormetan µg/l   <0,1 <0,1 <0,10 <0,10    
1,1,1-trikloretan µg/l   <0,1 <0,1 <0,10 <0,10    
1,1,2-trikloretan µg/l   <0,1 <0,1 <0,20 <0,20    
trikloreten µg/l   <0,1 <0,1 <0,10 <0,10   10 µg/l
tetrakloreten µg/l   <0,1 <0,1 <0,20 <0,20    
bensen µg/l   <0,2 <0,2 <0,20 <0,20   1,0 µg/l
toluen µg/l   <0,2 <0,2 <0,50 <0,50    
etylbensen µg/l   <0,2 <0,2 <0,10 <0,10    
summa xylener µg/l   <0,2 <0,2 <0,50 <0,50    
triklormetan µg/l   <0,1 <0,1 <0,30 <0,30    
tribrommetan µg/l   <0,20 <0,20 <0,20 <0,20    
dibromklormetan µg/l   <0,10 <0,10 <0,10 <0,10    
bromdiklormetan µg/l   <0,10 <0,10 <0,10 <0,10    
Naftalen µg/l   <0,17 <0,17 <0,34 <0,17    
acenaftylen µg/l   <0,25 <0,25 <0,25 <0,10    
acenaften µg/l   <0,0070 <0,0070 <0,025 <0,0070    
fluoren µg/l   <0,0070 <0,012 <0,020 <0,012    
fenantren µg/l   <0,012 <0,040 <0,030 <0,040    
antracen µg/l   <0,0010 <0,0010 <0,013 <0,0050    
fluoranten µg/l   <0,0030 <0,0030 <0,030 <0,0050    
pyren µg/l   <0,0050 <0,0050 <0,037 <0,0050    
*bens(a)antracen µg/l   <0,0030 <0,0030 <0,010 <0,0030    
*krysen µg/l   <0,0070 <0,0070 <0,016 <0,0070    
*bens(b)fluoranten µg/l   <0,0020 <0,0040 <0,027 <0,0040   0,1 µg/l
*bens(k)fluoranten µg/l   <0,0010 <0,0020 <0,010 <0,0020    
*bens(a)pyren µg/l   <0,0010 <0,0020 <0,026 <0,0020   0,01 µg/l
*dibens(ah)antracen µg/l   <0,0020 <0,0020 <0,012 <0,0020    
benso(ghi)perylen µg/l   <0,0040 <0,0030 <0,010 <0,0030    
*indeno(123cd)pyren µg/l   <0,0070 <0,0030 <0,010 <0,0030    
summa 16 EPA-PAH µg/l   <0,25 <0,30 <0,42 <0,30    
*PAH cancerogena µg/l   <0,0090 <0,0090 <0,050 <0,0090    
PAH annað µg/l   <0,24 <0,30 <0,37 <0,30    
naftalen µg/l   <017 <0,2 <0,34 <0,2    
triklormetan µg/l   <0,30 <0,30 <0,30 <0,30    
CN total µg/l   <3,0 <0,5 <5,0 <5,0    
                 
Rannsóknarstofur:                
Sýnishorn voru tekin af starfsmönnum heilbrigðiseftirlits og komið til rannsóknarsofu Umhverfisstofnunar (Hollustuverndar ríkisins) Hvr, Ust.                
Mælingar fóru fram hjá Umhverfisstofnun, Hvr/Ust.                
SGAB Analytica Nytorpsvägen 16, 183 25 Täby Svíþjóð                
AK-lab, Svíþjóð vottunarnúmer 1790.                
Ecochem, Tékklandi.                
Omegam, Hollandi.